Rezygnacja z ubezpieczenia na życie krok po kroku

Rezygnacja z ubezpieczenia na życie krok po kroku

Każdemu zdarzy się popełnić błąd, również w przypadku wyboru towarzystwa ubezpieczeniowego bądź samej polisy ubezpieczeniowej. Nie jest to jednak sytuacja bez wyjścia, zgodnie z prawem w każdym momencie trwania umowy można ją wypowiedzieć. Jednak by zrobić to dobrze cała sprawa musi zostać przeprowadzona w odpowiedni sposób.

Warto się zastanowić

Rezygnacja z ubezpieczenia na życie to nie łatwa decyzja. Na początek warto się zastanowić co jest tego przyczyną? Pogorszenie sytuacji finansowej, potencjalnie lepsza oferta czy po prostu chwilowe zwątpienie w sens posiadania ubezpieczenia. W przypadku rezygnacji z polisy po kilku latach warto pamiętać, że każda kolejna może być mniej korzystna. Wiek, gorszy stan zdrowia – to wszystko może negatywnie wpłynąć na wyliczenie nowej składki w przypadku chęci sięgnięcia po polisę w przyszłości. Lepsze bywa wrogiem dobrego.

Gdy decyzja już zapadnie

W przypadku gdy rezygnacja z ubezpieczenia na życie jest ostateczna trzeba wypowiedzieć umowę. Zazwyczaj każdy ubezpieczyciel posiada swój wzór takiego wypowiedzenia bez problemu dostępny w Internecie. Jeśli ten wzór nie będzie zrozumiały można liczyć na pomoc agenta ubezpieczeniowego. Powinien on wytłumaczyć jak taka procedura będzie wyglądała. Warto przed złożeniem wypowiedzenia zapoznać się z umową. Mogą w niej być zawarte wytyczne co do terminu, w którym takie wypowiedzenie wejdzie w życie.

Warto pamiętać, że wypowiedzenie umowy jest jednostronne. W konsekwencji jednak obie strony tracą swoje prawa i obowiązki względem siebie, a co za tym idzie ubezpieczyciel nie zapewnia już ochrony ubezpieczeniowej swojemu klientowi.